Podmenu:

Třídy Vyder a Rybek - přízemí

V přízemí máme 2 třídy, Vydry a Rybky (4 - 7let).

Jedná se o třídy pro starší děti.

Vydry - 4-6 let, třídní učitelka Terka J.

Rybky - 5-7 let, třídní učitelka Lada