Zápis

Zápis do CMŠ Studánka probíhá v souladu s legislativou 2.-16.května. Termín zápisu stanovila ředitelka CMŠ Studánka na 7.května 2024. 

Dokumenty k zápisu:

  • Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Rodný list dítěte
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (povinná příloha pro děti, které k 31.8.2024 nedovrší 5 let)
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

Možnosti doručení dokumentů

  • osobně 7.5.2024
  • datovou shránkou 2.-16.5.2024
  • poštou, datum odeslání 2.-16.5.2024
Kritérium pro přijetí: věk dítěte (CMŠ Studánka nemá spádovost)
Zde si můžete rezervovat čas zápisu, těšíme se na Vás i Vaše děti!
Tabulka termínu zápisu 2024.xlsx
Ke stažení Ke stažení