Podmenu:

Školní projekty

Hlavní projekty, které realizujeme v naší MŠ jsou ekologický projekt a sportovní projekt. Na obou projektech spolupracujeme se sdružením rodičů a přátel školky - Spolkem rodičů Studánka. Největší akce pro veřejnost v rámci těchto projektů je sportovní odpoledne, vždy na podzim a pak Úklid Kamýckého lesa, vždy na jaře.

Firemní dobrovolnictví

- tento projekt probíhá v naší MŠ ve spolupráci s neziskovou společností Byznys pro společnost, která pro nás práci firemních dobrovolníku zprostředkovává.

Čtečí babička

- ve spolupráci s organizací Mezi námi se nám podařilo zajistit čtecí babičku, která jednou týdně dochází po obědě číst dětem při relaxaci na lůžku. Naši babičku Libušku máme moc rádi a vždy se na ni velice těšíme. 

 Dále realizujeme projekt primární prevence.

Ke stažení Ke stažení