Podmenu:

Úřední deska


Název projektu spolufinancovaného EU: Spolu s námi

Cíl projektu: Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí za současného snižování nerovností a podpora profesních dovedností pracovníků ve vzdělávání. Dále podpora dětí s OMJ a podpora komunitního setkávání.


Dotace na digipomůcky 2022


Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Název projektu spolufinancovaného EU: Společně ve Studánce III. 


Název projektu spolufinancovaného EU: Podej mi ruku III.

Cíl projektů: 

•začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
•zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
•přispění k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur

PODEJ MI RUKU
Realizace 1.9.2018 – 31.8.2020
•Dvojjazyčný školní asistent
•Intenzivní jazykové kurzy Češtiny jako druhého jazyka
•Odborně tematické setkání
Komunitně osvětová setkání

PODEJ MI RUKU 2
Realizace 1.10.2019-31.12.2021
•Dvojjazyčný školní asistent
•Intenzivní jazykové kurzy Češtiny jako druhého jazyka
•Jednorázové třídní projekty
•Odborně tematické setkání
•Komunitně osvětová setkání

 PODEJ MI RUKU 3
Realizace 1.1.2021-31.12.2022
•Dvojjazyčný školní asistent
•Intenzivní jazykové kurzy Češtiny jako druhého jazyka
•Projektová výuka
•Stáže pedagogických pracovníků
•Odborně tematické setkání
•Komunitně osvětová setkání

 

Zápis do MŠ pro rok 2024/25

Zápis do MŠ - obecné informace

Zápis dle zákona probíhá v první polovině května. Přesný termín je stanoven ředitelkou školy na 7.května 2024.

Kritériem k zápisu je u naší MŠ pouze věk. Naše MŠ nemá spádovou oblast, nezáleží tedy na  bydlišti dítěte.

V úterý 9.dubna 2024 organizujeme Den otevřených dveří.

 Těšíme se na Vás a vaše děti!

 

 


Ke stažení Ke stažení