Podmenu:

Spolek rodičů Studánka

Dne 17. 9. 2019 členská schůze Občanského sdružení Studánka odhlasovala změnu názvu spolku na Spolek rodičů Studánka. Spolek tvoří zejména rodiče dětí zapsaných v CMŠ Studánka. Sdružení tedy setrvale mívá okolo 50 členů, přihlásit se však mohou i další osoby, které se chtějí podílet na jeho činnosti. Aktivní rodiče pracují v Radě spolku.

Cíle činnosti Spolku rodičů Studánka

 • Spolupráce se školkou při výchově vlastních dětí, pomoc školce
 • Oživení veřejného života v obci – pořádání kulturních akcí pro rodiče a děti z celého okolí (umožněno mj. díky získaným grantům). K tradičním již patří například velikonoční jarmark, výtvarné dílny, lampionový průvod s doprovodným programem a další.
 • Shánění finančních prostředků na pořádání akcí i provoz školky

Jak lze podpořit činnost Spolku rodičů Studánka:

 • Účastí na pořádaných akcích
 • Účastí na brigádách ve školce
 • Finančním příspěvkem na účet Spolku rodičů Studánka (č.ú. 188627752/2010, Fio banka, specifický symbol 333). Vybrané prostředky jsou používány na
  • pořádání akcí pro děti ze školky i pro veřejnost,
  • příspěvky školce na její provoz, vybavení a nutné neočekávané výdaje,
  • alespoň mírné zlepšení finančního ohodnocení pracovníků školky - pokud chcete přispět na tento účel, uveďte prosím specifický symbol 513.
  Děkujeme předem za vaši ochotu podpořit dobrou věc. Na požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.
 
 • Můžete se stát Sympatizantem Spolku rodičů Studánka. Stačí vyplnit přihlášku (viz níže) a doručit ji Radě spolku (poslat poštou, předat osobně nebo poslat naskenovovanou přihlášku e-mailem) a platit příspěvek sympatizanta (nyní 100 Kč ročně na účet spolku, specifický symbol 777). Budeme vděčni i za jakoukoli další nabídku pomoci. Sympatizanty budeme informovat o akcích spolku prostřednictvím poskytnutého e-mailu. (Statut sympatizanta upravují stanovy, viz níže.)

 

Ke stažení Ke stažení