Podmenu:

Granty získané Spolkem rodičů Studánka

V roce 2022 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Spolek rodičů Studánka črtyřmi granty:

 • Projekt S celou rodinou o přírodě ve městě byl podpořen částkou 25.000,-Kč.
 • Projekt Mateřská škola - místo setkání byl podpořen částkou 10.000,-Kč.
 • Projekt Celoroční sportovní akce Spolke rodičů Studánka byl podpořen částkou 13.000,-Kč.
 • Projekt Příměstský tábor ve Studánce - červenec, srpen byl podpořen částkou 10.000,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!

V roce 2021 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Spolek rodičů Studánka třemi granty:

 • Projekt S celou rodinou o přírodě ve městě byl podpořen částkou 16.000,-Kč.
 • Projekt Mateřská škola - místo setkání byl podpořen částkou 25.000,-Kč.
 • Projekt Celoroční sportovní akce Spolke rodičů Studánka byl podpořen částkou 15.000,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!

V roce 2020 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Spolek rodičů Studánka dvěma granty:

 •       Projekt S celou rodinou o přírodě ve městě byl podpořen částkou 32.000,-Kč.
 •       Projekt Mateřská škola - místo setkání byl podpořen částkou 10.000,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!

V roce 2019 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Občanské sdružení Studánka třemi granty:

 •       Projekt kulturní byl podpořen částkou 15.000,-Kč.
 •       Projekt ekologický byl podpořen částkou 32.000,-Kč.
 •       Projekt sportovní byl podpořen částkou 15.800,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme! 

V roce 2018 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Občanské sdružení Studánka třemi granty:

 •       Projekt kulturní byl podpořen částkou 10.000,-Kč.
 •       Projekt ekologický byl podpořen částkou 15.000,-Kč.
 •       Projekt sportovní byl podpořen částkou 10.000,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!

V roce 2017 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Občanské sdružení Studánka dvěma granty:
      Projekt kulturní byl podpořen částkou 15.000,-Kč.
      Projekt ekologický byl podpořen částkou 30.000,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!

V roce 2016 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Občanské sdružení Studánka dvěma granty:
      Projekt kulturní byl podpořen částkou 15.000,-Kč.
      Projekt ekologický byl podpořen částkou 30.000,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!

V roce 2015 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Občanské sdružení Studánka dvěma granty:
      Projekt kulturní byl podpořen částkou 17.000,-Kč.
      Projekt ekologický byl podpořen částkou 25.000,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!

V roce 2014 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podpořila Občanské sdružení Studánka dvěma granty:
      Projekt kulturní byl podpořen částkou 17.200,-Kč.
      Projekt ekologický byl podpořen částkou 25.000,-Kč.

Firma Nestlé Česko s.r.o. podpořila v roce 2013 projekt "Zahrada školky - místo pro pohyb"  částkou 50.000 Kč. Prostředky jsme využili v roce 2014 na obnovu herních prvků na zahradě školky.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!    

V roce 2013 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 podopořila Občanské sdružení Studánka dvěma granty:
      Projekt "S celou rodinou o přirodě ve městě" byl podpořen částkou 23 000 Kč.
      Projekt "Mateřská školka - místo setkávání" byl podpořen částkou 16 500 Kč.

Firma Nestlé Česko s.r.o. podpořila projekt "Zahrada školky - místo pro pohyb"  částkou 50.000 Kč. Prostředky budou využity v roce 2014 na obnovu herních prvků na zahradě školky.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme!    

V roce 2012 jsme získali grant na následující projekt:

Fond T-Mobile - T-Mobile Czech Republic a.s. udělil OS Studánka grant na "Revitalizaci zahrady školky" grant ve výši 85 000,-Kč.

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme! 

V roce 2011 jsme získali grant na následující projekt:

Městská část Praha 12 udělila OS Studánka grant na sportovní projekt (nákup nové dopadové plochy).

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme! 

V roce 2010 jsme získali granty na následující projekty:

Magistrát hlavního města Prahy - "EKO" grant ve výši 50 000,-Kč v rámci projektu "Studánka poznává a chrání přírodu".

Městská část Praha 12 udělila Občanskému sdružení Studánka grant ve výši 15.000 Kč na sportovní projekt (nákup odpadových košů a jejich údržba, odměny pro soutěžící).

Za poskytnuté prostředky velice děkujeme! 

V roce 2009 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 udělila Občanskému sdružení Studánka grant ve výši 15.000 Kč na projekt „TVOŘÍME VE STUDÁNCE OD JARA DO ZIMY“ - zlepšení vybavení na akce pro veřejnost (zahradní party stan, várnice na čaj, konvice, výtvarné potřeby, dary pro účastníky akcí…). Děkujeme!

 Městská část Praha 12 udělila Občanskému sdružení Studánka grant ve výši 10.000 Kč na projekt „VÍC POHYBU VE STUDÁNCE“ – rozšíření sportovní výbavy (písek, sportovní náčiní na soutěže…)

 

DĚKUJEME!

V roce 2008 jsme získali granty na následující projekty:

 PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Projekt ekologické výchovy v CMŠ Studánka „Pramínek ze Studánky“ - Grant od odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 80.000,- Kč

 Projekt ekologické výchovy v CMŠ Studánka „Les je můj i tvůj“ - Grant od odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 33.900,- Kč

DĚKUJEME!

V roce 2007 jsme získali granty na následující projekty:

Městská část Praha 12 udělila Občanskému sdružení Studánka grant ve výši 20.000 Kč na projekt Sejdeme se u Studánky - zlepšení vybavení na akce pro veřejnost (pořízení lavic, stolů a termosů na občerstvení). Děkujeme!

V roce 2006 jsme získali granty na následující projekty:

Otevírání Studánky VII - Grant od Městské části Praha 12 ve výši 7.000 Kč

Projekt ekologické výchovy v CMŠ Studánka - Grant od odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 40.000 Kč


V roce 2005 získalo OS Studánka granty na následující projekty:

Otvírání Studánky VI.

Série kulturních akcí pro veřejnost, určená zejména rodičům s malými dětmi. Projekt zahrnuje Májové dílny, Zahradní slavnost, Sportovní odpoledne, Drakiádu a Mikulášský lampionový průvod.

 • Grant od Městské části Praha 12 ve výši 10 000 Kč

 • Grant od odboru kultury Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 10 000 Kč

Ekologická výchova dětí předškolního věku a zvyšování informovanosti dospělých

Projekt celoroční pedagogické práce s dětmi ve školce, zaměřený na výchovu dětí k citlivosti vůči životnímu prostředí a světu, který je obklopuje. Projekt si klade za cíl prostřednictvím dětí ovlivnit i zájem rodičů o ekologická témata. Projekt probíhá ve školním roce 2005/2006.

Grant od odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy ve výši 40 000 Kč.

Studánka hrou - projekt dovybavení zahrady novými herními prvky - Grant od firmy Nestlé 29.246 Kč.


V roce 2004 získala školka tyto granty:

Projekt Otvírání Studánky V

 • Přidělen grant z MČ Prahy 12 - 17.000 Kč

 • Přidělen grant z Hl. města Prahy Odbor kultury - 10.000 Kč

Jedná se o jednodenní akce pořádané v areálu naší mateřské školy - převážně na zahradě, ale částečně také uvnitř (příprava občerstvení, poskytnutí toalet a zázemí).

MěsícAkceMísto konáníPočet účastníků v minulých ročnícíchOdhadovaný počet na tento rok

Květen

Májové dílny

Prostory CMŠ Studánka

150

200

Červen

Zahradní slavnost

Prostory CMŠ Studánka

250

250

Září

Sportovní den ve Studánce

Prostory CMŠ Studánka

250

250

Říjen

Drakiáda

Prostory CMŠ Studánka, kopec v okolí

200

200

Listopad

Zamykání lesa

Prostory CMŠ Studánka a les

-

150

Prosinec

Mikulášský lampiónový průvod s ohňostrojem

Prostory CMŠ Studánka a její okolí v Praze 12

550

600

Všechny akce jsou určeny zejména pro děti předškolního věku, ale účastní se jich často i školáci, nebo naopak ti úplně nejmenší. S nimi přicházejí jejich rodiče a do většiny akcí se aktivně zapojují. To souzní s naší představou rozvíjení společenského a kulturního života obce a smysluplného trávení volného času. Právě  to je podle výzkumů i nejlepší primární prevencí negativních společenských jevů jako jsou drogové závislosti či kriminalita na sídlištích.

Pokusili jsme se letos spojit některé tradiční akce s novinkami a vytvořit ucelenější projekt, který odráží koloběh roku a střídání ročních období i se zvyklostmi, které je doprovázejí. To bývala věc pro člověka přirozená, ve městech dnešní doby se však tento pocit sounáležitosti s přírodou i tradicemi vytrácí.

Přístup na všechny akce je otevřený všem lidem z okolí a vstup je bezplatný. O veškerém dění dáváme vědět na vývěskových tabulích, prostřednictvím letáčků, na některé z nich dáváme pozvánky do místního tisku.

Popis jednotlivých akcí

Májové dílny

Výtvarná tvorba je jedním z nejdůležitějších projevů každého jedince, ať už méně či více talentovaného či zručného. Může jeho prostřednictvím lépe poznat jak sám sebe, tak okolní svět. Pozměňovat materiál vlastníma rukama působí pozitivně na psychiku, zejména v naší uspěchané době. Přínosem je jak samotný proces tvoření, tak radost z konečného výsledku.

Akce bude probíhat za pěkného počasí na zahradě školky, kde bude utvořeno několik stanovišť (jinak lze přesunout do vnitřních prostor MŠ). Pod dohledem zkušených výtvarníků si bude každý účastník moci vyzkoušet rozmanité výtvarné a rukodělné postupy, se kterými by se v běžném životě pravděpodobně nesetkal.

Zahradní slavnost

Akce se koná na konci června a představuje rozloučení  s dalším školním rokem, popřípadě přivítání prázdnin. Umožňuje setkání nejrůznějších lidí a nabízí tak jednak možnost poděkovat všem dárcům a příznivcům MŠ z řad členů lhotecké farnosti, zástupců městské části  apod. za jejich podporu školce, pro rodiče nově zapsaných dětí je to zase příležitost seznámit se ještě před začátem nového školního roku s dalšími rodiči z MŠ.

Program zahradní slavnosti dne se s léty obměňuje, pro tentokrát byla oslovena hudební amatérská skupina s krátkým vystoupením, plánujeme táborák, herní program pro děti. Stalo se dobrým zvykem, že maminky dětí z MŠ na slavnost pečou nejrůznější dobroty. Slavnost bude opět na zahradě školky.

Sportovní den ve Studánce

Tento den opět MŠ poskytuje prostor pro konání této akce a učitelé se aktivně zapojují do jejího pořádání. Na zahradě bude utvořeno několik míst, kde si budou moci děti vyzkoušet svou fyzickou zdatnost. Program Sportovního dne se každý rok obměňuje, za zmínku stojí jízda obratnosti na kole, házení míči na cíl i do dálky, skoky do dálky, výšky i se švihadlem a pod.

Akce je určena více dětem než rodičům (ačkoli skákání v pytlích si občas vyzkouší i oni). Účastníkům soutěží jsou udělovány drobné odměny a také diplomy jak za dovednost, tak za účast a snahu.

Drakiáda

Toto je jedna z akcí, které se účastní i hodně tatínků. Postavit funkční model draka není jen tak. Těm, kdo nemají dost zkušeností, poskytujeme rady i pomoc s jejich vytvořením. Letos by měla akci zahajovat dílna, během níž si zájemci mohou zkusit sestrojit méně obvyklé typy draků pod zkušeným vedením jednoho tatínka z CMŠ Studánka.

Akci pořádáme částečně v prostorách školky (stavění draků), částečně pak ve volném prostoru na nedalekém kopci, popř. na Točné (podle větrných podmínek). Drakiáda je u dětí velmi oblíbena, zvlášť když si mohou odnést domů vlastní výtvor.

Zamykání lesa

Příroda je pro některé z nás, kteří žijeme v městské aglomeraci, něco vzácného, a pro její nedostupnost kolem nás někdy až tajemného. Bližší poznávání je pro nás proto něco, na co se vždy těšíme. Čas, kdy se s námi příroda loučí a ukládá se ke spánku, jsme nazvali Zamykání lesa.

Na této akci přivítáme pomoc zkušených učitelek naší MŠ. Rádi bychom však pozvali i odborníka zvenčí, například hajného či studenta přírodovědecké fakulty. Děti se hravou formou dozvědí spoustu informací o zvěři, lese a přírodě jako celku. Připravujeme materiál o přírodě, obrázky, uvažujeme o promítnutí filmu o ekologickém chování k přírodě.

Akce by proběhla částečně v MŠ (úvodní povídání), částečně v Krčském lese či Modřanské rokli, což jsou dvě nejbižší velké lesní lokality.

Mikulášský lampiónový průvod s ohňostrojem

Jde o akci s nejdelší historií a největší účastí lidí z okolí. Můžeme ji již nazvat akcí tradiční, a právě takové akce jsou ve městech nesmírně důležité. Víme, že počet účastníků se rok od roku zvyšuje.

Mikulášský lampiónový průvod vychází z několika míst – od ZŠ Angelovova, MŠ Zárubova a od kostela Panny Marie Královny Míru Na Lhotce. U MŠ Studánka se všechny tři menší průvody slijí v jeden. Již tradičně zveme ke spoluúčasti ZŠ Angelovovu, se kterou nás spojuje stejný výchovný a vzdělávací program Začít spolu (do této školy odchází i velká část dětí, které navštěvovaly CMŠ Studánka). Ve škole mají děti přípravu na průvod zařazenu do školního týdenního plánu. Všichni účastníci se sejdou na osvětlené a ozvučené zahradě CMŠ Studánka. Každý obdrží při vstupu malý dárek (rolnička, zvoneček, malované perníčky) a brožurku s adventní a vánoční tematikou. Následuje vystoupení hudební skupiny, které končí hromadným zpěvem koled a občerstvením. Slavnost vrcholí profesionálním ohňostrojem, který ze svých oken sledují i lidé z okolních panelových domů.


Ekologický projekt výchovy dětí předškolního a školního věku v CMŠ Studánka

Přidělen grant z Hl. města Prahy oblast životního prostředí - 85.000 Kč

Osnova projektu

Září

Téma měsíce: TŘÍDĚNÍ ODPADU

V MŠ zavést kontejnery nebo vhodné označené nádoby, kde budou všichni odpad odkládat.

Třídit se bude z bezpečnostních důvodů pouze papír a plasty, z dalších surovin budou pouze názorné ukázky, jak se třídí sklo, kovy, baterie, léky apod.

Odpoledně pro veřejnost: Sportovní odpoledne se soutěží, jak se třídí odpad. Tento den MŠ Studánka poskytuje prostor pro konání této akce a učitelé se aktivně zapojují do jejího pořádání. Na zahradě bude utvořeno několik stanovišť, kde si budou moci děti vyzkoušet svou fyzickou zdatnost a další místa, kde si zasoutěží v třídění odpadu. Program Sportovního dne se každý rok obměňuje, za zmínku stojí jízda obratnosti na kole, házení míči na cíl i do dálky, skoky do dálky, výšky i se švihadlem apod. Akce je určena více dětem než rodičům (ačkoli skákání v pytlích si občas vyzkouší i oni). Účastníkům soutěží jsou udělovány drobné odměny a také diplomy jak za dovednost, tak za účast a snahu. Vstup na akci je bezplatný.

Říjen

Téma měsíce: VÍME, CO JÍME?

Upečení domácího chleba.

Příprava ovocného salátu (jablka, hrušky, hroznové víno, ořechy, exotické ovoce …).

Krájení jablíček na křížaly, sušení a následné navlékání na pevnou nit

Listopad

Téma měsíce: STROMY – ZAMYKÁNÍ LESA

Vycházky do přírody, pozorování změn barev listů, opadávání listů – příčiny, všímání si jejich tvarů a velikosti, následné zachycení ve výtvarné činnosti. Změny počasí, délky dne a noci. Sbírání zajímavých listů, spadaných větviček, bukvic, žaludů, kaštanů, šípků, kamínků.

Využití přírodnin v pracovní a výtvarné činnosti, výstavky, koláže.

Prosinec

Téma měsíce: PTÁČCI A ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

Výroba krmítka pro ptáčky (dřevěná budka, krmítko z půlky kokosového ořechu) a následné umístění na školní zahradě.

Leden

Téma měsíce: VODA

Objevování tří skupenství vody formou pokusů – odpařování, mražení a tání vody.

Únor

Téma měsíce: SMYSLY ČLOVĚKA

Rozvíjení smyslu pro krásu

Prohloubení vnímání všemi lidskými smysly

Březen

Téma měsíce: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK – VÍTÁNÍ JARA

Příprava záhonu a zasazení sazenic jahodníku, vysetí hrachu raného.

Hrabání, zametání, sběr odpadků a polámaných větviček.

Duben

Téma měsíce: DOMÁCÍ ZVÍŘATA V BYTĚ A VE MĚSTĚ

Soužití člověka a zvířete
Jak se správně starat o mazlíčka
Citová výchova a rozvíjení empatie
STAROČESKÉ VELIKONOCE – JARMARK
Staročeské zvyky a obyčeje
Budování nádrže na dešťovou vodu
výprava do ZOO

Květen

Téma měsíce: LÉČIVÉ ROSTLINY

Sběr, sušení, příprava čaje
znečišťování vody a její následné čištění
MÁJOVÉ DÍLNY

Červen

Téma měsíce: VČELÍ KRÁLOSTVÍ

Jak to vypadá v úlu
Povídání o medu, ochutnávka, druhy medu
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Předání osvědčení za úspěšné absolvování
Výstava dětských prací


Úprava interiéru CMŠ Studánka po výměně pavilónu s KM Balónek.

Arcibiskupství pražské přispělo na tento projekt 275.000 Kč

Popis prací: Zhotovení projektu, stavební úpravy toalet a výdejny jídla, nové osvětlení, zasklívání, menší řemeslnické práce, vymalování po úpravách interiéru, úklid.

Ke stažení Ke stažení