28.03.2023 15:00 [úterý] - 28.03.2023 17:00 [úterý], zveřejněno: 06.02.2023, kategorie: Titulní stránka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 28.3. 15-17h

úterý 28.3. 15-17h

Jsme církevní mateřskou školou rodinného typu. Našim zřizovatelem je Česká provincie řádu sv. Augustina, která také vede augustiniánskou školu na nedalekém Kačerově. I nadále úzce spolupracujeme se Lhoteckou farností, která stála u našeho zrodu před 30lety. Ke všem dětem (i rodičům) se snažíme přistupovat individuálně. Je pro nás důležité znát zázemí dětí, pak jim můžeme lépe porozumět. Ve třídě máme vzhledem k provozním možnostem a přítomnosti dětí s lehčím handicapem (většinou s řečovými problémy) menší počet dětí, než je běžné v jiných MŠ. V každé třídě je přítomný také asistent pedagoga, který se dětem věnuje nad rámec možností samotného třídního pedagoga. Dětem se také věnuje školní speciální pedagog. Děti se  učí vzájemnému soužití a porozumění,  toleranci a ohleduplnosti. S dětmi hodně komunikujeme, řešíme aktuální otázky a společně na ně hledáme odpovědi. Necháváme dětem prostor pro vlastní úsudek nebo vzájemnou spolupráci.

Ve školce máme čtyři třídy rozdělené podle věku dětí (Žabičky, Želvičky, Vydřičky a Rybičky). Nejmenší děti jsou v patře, kde je z celé školky nejklidněji. Děti tak lépe mohou zvládnout přechod z rodiny do nového prostředí. Na správnou adaptaci dětí klademe velký důraz. Individuální přístup a možnost přítomnosti rodiče ve třídách jsou pro nás velkým přínosem. Pokud má dítě prostor se na nové prostředí aklimatizovat svým tempem, snáze se zapojí do chodu CMŠ. Pak je šťastnější nejen dítě ale i všichni jeho pečovatelé. Nejstarší děti jsou v přízemí, kde mají nejvíce prostoru a možností ke svým každodenním aktivitám – pohybovým, výtvarným, hudebním, vědeckým, pěstitelským, literárním a v neposlední řadě i náboženským…

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Studánka ve školce pořádáme mnoho rozličných komunitních aktivit. V rámci těchto společných aktivit mají rodiny našich dětí možnost se vzájemně seznámit, lépe se poznat a navázat přátelské vztahy.

 
Ke stažení Ke stažení