Podmenu:

Ekologický projekt

Ekologický projekt

je zaměřen na péči o živá zvířátka, která máme v naší MŠ, péči o zahradu a záhonky, a také na další ekologické aktivity vrámci vzdělávacího programu MŠ. Děti z naší MŠ se také účastní různých ekologických programů vedených dalšími organizacemi, jako je Toulcův dvůr, sdružení Tereza, Lesy hl. města Prahy, sdružení Koniklec a další.

Ve školce se snažíme klást důraz na ekologickou výchovu, tedy vedení dětí k citlivosti vůči prostředí, ve kterém žijí, a odpovědnosti za něj. Přes děti tyto otázky pronikají do rodin a ovlivňují tak v důsledku i dospělé.

Jan Kalvín prý už v roce 1540 vyučuje: "Bůh si vyžádá účtování, jak jsme se zhostili odpovědnosti za svět, který nám svěřil."

 • Věk do deseti let je pro vytvoření vztahu k přírodě rozhodující.

 • Přirozený styk s přírodou v raném věku je nenahraditelný pro uvědomění si pocitu, že mi něco schází, pokud mi pobyt v přírodě není umožněn.

 • V přírodě je tolik neuvěřitelných zajímavostí, že je nemoudré zahlcovat děti fiktivními nerealistickými kreslenými postavami a příběhy.

 • Děti ještě neobhajují racionálně svůj život v komfortu, často zastávají i nekompromisní názory.

 • Naší zodpovědností je rozšiřovat jim vnímání světa a dávat jim vlastním chováním příklad, udělat z přírody předmět poznání, ochrany a lásky.

A jak to děláme konkrétně?

 • Děti mají každý den možnost starat se o naše zvířátka – želvy, rybičky, pískomily, králíky, zalévají květiny, v sezóně se starají o záhonky s jahodami, zeleninou, krmíme a pozorujeme ptáčky, máme svoji budku pro sýkorky.

 • V místnosti vyhrazené pokusům a objevům mají celoročně spoustu přírodnin (žaludů, bukvic, šišek, ořechů, pecek), které mohou zkoumat všemi smysly, přebírat, porovnávat.

 • Venku si všímáme, co přírodě sluší a co ne. Děti se rády zapojují. Třeba po větrnné smršti uklízeli rozfoukané odpadky. A co jsme toho nasbírali!

 • Protože odpadky jsou nepřehlédnutelnou rekvizitou všech pražských zákoutí, povídáme si o tom, proč třídit odpad a co se s ním dál děje. Při práci využíváme nabídky různých ekologických organizací (Tereza, Rezekvítek, Toulcův dvůr, Lesy hl.m. Prahy)

 • Ve školce třídíme – papír, sklo, plasty, tetrapak, hliník, víčka od PET lahví, máme svůj kompost. Při sbírání hliníku, ev. železa nyní nově spolupracujeme s útulkem pro kočky, který provozuje nezisková organizace SRDCEM PRO KOČKY,  www.srdcemprokocky.cz. Sesbírané kovy tomuto útulku předáváme jako sponzorský dar.

 • Zkoumáme, co se dá – vodu, sníh, bláto, semínka, rostlinky, brouky, hlemýždě... Na jaře a v létě jezdíme do přírody na výlety (Průhonice, Zoo, Zbraslav, Modřanská rokle).

 • Stále doplňujeme knihovničku o nové encyklopedie a rádi si je prohlížíme.