Podmenu:

Výuka ČJ dětí s cizím mateřským jazykem

Tento projekt je realizován za podpory MŠMT a  strukturálních fondů EU.

Jedná se o výuku češkého jazyka dětí - cizinců v malých skupinách. Tato výuka probíhá v MŠ několikrát týdně.