Podmenu:

Sběr druhotně zpracovatelného odpadu

Recyklace - sběr druhotně zpracovatelných materiálů

V naší mateřské škole s dětmi nejen třídíme běžný recyklovatelný odpad, ale také se snažíme, aby došlo ke smysluplnému využití tohoto odpadu. Co všechno v naší MŠ třídíme a sbíráme a kam dále tyto vytříděné věci putují, najdete dále pod příslušnými odkazy.

Sběr hliníku a víček od PET lahví byl ukončen.

Děkujeme za váš zájem o recykalaci druhotného odpadu v různým formách a materiálech.

Děkujeme, že dbáte na to, aby nedocházelo nejen dětmi k poškozování sběrných boxů.