Podmenu:

Financování školky

Církevní mateřská škola Studánka je školka, jejímž zřizovatelem je Česká provincie řádu sv. Augustina.

Zřizovatel školce přispívá na nutné investice. Hlavním zdrojem provozních financí je pro školku dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Její výše se každý rok liší v závislosti na podobě státního rozpočtu. Dotace však nikdy plně nepokryje provozní náklady školky, ta je proto nucena shánět peníze z dalších zdrojů. Pravidelným zdrojem financí jsou také peníze vybrané od rodičů dětí navštěvujících školku. V Církevní MŠ Studánka je to ve školním roce 2023/2024 výše školného 1700,-Kč. Protože oba zdroje financí stačí pouze na uhrazení základního provozu (a v některých letech jej dokonce pokrýt nestačily), školka je odkázána na třetí zdroj financí, a tím jsou dary. Ty představují nepravidelný příjem, přesto jsou pro existenci školky zásadní.

Dále rodiče platí členský příspěvek Spolku rodičů Studánka, které sdružuje rodiče všech dětí zapsaných ve školce. Spolek hospodaří s příspěvkém podle aktuálních potřeb (spolufinancování grantových projektů apod.).

Tradičně školka dostává každým rokem výtěžek nedělní sbírky z kostela Panny Marie Královny Míru v Praze 4 – Lhotce a výtěžek Tříkrálové sbírky, na které se sama aktivně podílí. Dalšími dary jsou drobnější finanční příspěvky z řad přátel a příznivců CMŠ Studánka (bývalé rodiny ze školky, lidé z místní farnosti apod.) Jednorázovým darem tradičně pomáhá i modřanská farnost. Čas od času se podaří sehnat sponzorský dar od některé firmy.

Na závěr je třeba uvést dobrovolnickou práci, která funguje jako významný způsob ušetření financí. V CMŠ Studánka rodiče odjakživa pomáhají v nadstandardní míře. Kromě aktivní práce ve Spolku rodičů Studánka, který shání peníze přes granty, se rodiče asi několikrát do roka podílejí na přípravě kulturních akcí pro veřejnost, pomáhají školce s opravami vybavení, udržbou zahrady a podobně.

Financování CMŠ Studánka – srovnání s veřejnou-státní MŠ

 ZřizovatelStálé zdroje financí
Veřejná neboli státní MŠ Městská část
  • Ministerstvo školství
  • Městská část
  • Školné
  • Dary
(sídlí většinou v objektech zřizovatele)
Církevní MŠ Studánka Česká provincie řádu sv. Augustina
  • Ministerstvo školství
  • Školné
  • Dary
(platba nájmu Městské části Praha 12)

Z uvedené tabulky je vidět, že ve srovnání se veřejnými-státními školkami tvoří u CMŠ Studánka výraznou položkou v nákladech také nájem, který musí školka platit Městské části Praha 12.

Z těchto důvodů si školka velice váží veškerých darů, které jí firmy i jednotlivci mohou poskytnout.

Pokud byste i Vy rádi přispěli na provoz Církevní MŠ Studánka, můžete tak učinit na číslo účtu školky: 2600533256/2010, dary na běžný provoz (VS:3663), dary mimořádné (VS:327).

Rádi Vám na požádání vystavíme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu.

Za všechny Vaše dary upřímně DĚKUJEME.