Podmenu:

Naši dárci

Církevní MŠ Studánka hospodaří se  skromnými prostředky. Její provoz kryje dotace Ministerstva školství a peníze vybrané od rodičů (školné a dary). Zřizovatel, kterým je Česká provincie řádu sv. Augustina, přispívá na účelové investice. Proto se pokoušíme intenzivně čerpat další finanční příspěvky pomocí grantů a různých fondů. Pro školku hraje velkou roli každý, i sebemenší dar, proto jsme velmi vděční i všem přispívajícícm institucím i jednotlivcům.