Podmenu:

Zobcová flétna

Lektorka: Blanka Vysloužilová

Blanka Vysloužilová, absolventka konzervatoře, vyučuje individuálně hře na hudební nástroje (klavír, zobcová flétna, akordeon) již od roku 1991. Vede kroužky hry na zobcovou flétnu v mateřských školách a je uměleckou vedoucí souborů Vivat Flauto a Flauto Giocoso

Při našich setkáních používáme rytmické nástroje Orffova instrumentáře a tím rozvíjíme rytmické cítění. Učíme se tvořit krásný tón a nebát se vyjádřit své pocity pomocí hudby (improvizace). V krátkých tanečcích prociťujeme hudbu celým tělem. V neposlední řadě se učíme správně dýchat a sledujeme tím již všeobecně prokázaný příznivý vliv na správné ovládání dechových funkcí u dětí astmatických nebo alergických, ale i u dětí zdravých.

e-mail: vyslouzilova1@post.cz
telefon: 607 826 773