Podmenu:

Naši dárci - přehled

2024

2023

 • Děkujeme paní Dobiáš Černé za finanční dar na opravu žaluzií.
 • Děkujeme společnosti PROJEKTA CORP, s.r.o. za finanční dar.
 • Zaměstnanci společnosti Sanofi-aventis, s.r.o. v rámci Mezinárodního dne duševního zdraví pomohli jako dobrovolníci s údržbou školní zahrady. Děkujeme!
 • Tříkrálová sbírka
 • Magistrát hlavního města Prahy udělil CMŠ Studánka finanční dotaci Opatření proti inflaci pro Pražany. Děkujeme!
 • Děkujeme také za finanční a věcné dary rodičům docházejících dětí.
 • Děkujeme i všem ostatním dárcům.

2022

 • Magistrát hlavního města Prahy udělil CMŠ Studánka finanční dotaci Opatření proti inflaci pro Pražany. Děkujeme!
 • Farnost při kostele Panny Marie Královny Míru, Praha-Lhotka uspořádala na školku sbírku. Děkujeme!
 • Přes farnost při kostele Panny Marie Královny Míru, Praha-Lhotka můžeme čerpat prostředky z tříkrálové sbírky. Děkujeme!
 • Zaměstnanci společnosti Sanofi-aventis, s.r.o. v rámci Mezinárodního dne duševního zdraví pomohli jako dobrovolníci s údržbou školní zahrady. Děkujeme!
 • Děkujem za finanční a ostatní dary také Spolku rodičů Studánka.
 • Děkujeme také za finanční a věcné dary rodičům docházejících dětí.
 • Děkujeme i všem ostatním dárcům.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 • Přes farnost při kostele Panny Marie Královny Míru, Praha-Lhotka můžeme čerpat prostředky z tříkrálové sbírky. Děkujeme!
 • Farnost při kostele Panny Marie Královny Míru, Praha-Lhotka uspořádala na školku sbírku. Děkujeme!
 • Děkujeme za finanční a ostatní dary také OS Studánce.
 • Děkujeme za poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace Vigo Foundation.
 • Děkujeme také za finanční a věcné dary rodičům docházejících dětí.
 • Děkujeme i všem ostatním dárcům.

2015

2014

2013

2012

2011

 • Magistrát hlavního města Prahy udělil CMŠ Studánka grant v oblasti sportu. Děkujeme!
 • Přes farnost při kostele Panny Marie Královny Míru, Praha-Lhotka můžeme čerpat prostředky z tříkrálové sbírky. Děkujeme!
 • Farnost při kostele Panny Marie Královny Míru, Praha-Lhotka uspořádala na školku nedělní sbírku. Děkujeme!
 • Římsko-katolická farnost Neposkvrněného početí P. Marie, Praha-Strašnice uspořádala pro naší školku postní sbírku. Děkujeme!
 • Děkujeme také všem dárcům z farnosti Praha-Modřany, Praha-Kunratice, Praha-Hostivař, Praha-Michle a Praha-Smíchov.
 • Děkujem za finanční a ostatní dary také OS Studánka.
 • Komise ČBK rozhodla o přidělení finančního příspěvku ze sdružení Renovabis. Děkujeme! 
 • Děkujeme také za finanční a věcné dary rodičům docházejících dětí.
 • Děkujeme i všem ostatním dárcům.

2010

2009

2008

2007

 • Městská část Praha 12 udělila Občanskému sdružení Studánka grant ve výši 20.000 Kč na projekt Sejdeme se u Studánky - zlepšení vybavení na akce pro veřejnost (pořízení lavic, stolů a termosů na občerstvení). Děkujeme!
 • Přes farnost při kostele Panny Marie Královny Míru, Praha-Lhotka můžeme čerpat prostředky z tříkrálové sbírky. Děkujeme!
 • Děkujeme firmě Sony za věcný dar.
 • Děkujeme České spořitelně za věcný dar.
 • Děkujeme panu J. Francovi, firma Elsaco, za peněžní dar ve prospěch OS Studánka.

2006

Srdečně děkujeme všem, kteří školku či občanské sdružení Studánka v uplynulém roce 2006 podpořili finančním či věcným darem:

Všem dárcům a příznivcům děkujeme!

2005

Děkujeme všem, kdo v roce 2005 grantem či darem podpořili činnost Církevní MŠ Studánka a Občanského sdružení Studánka:

 • Městská část Praha 12 – grant 10.000 Kč na akce pro veřejnost
 • Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí - grant 40.000 Kč na ekologický projekt
 • Hlavní město Praha, odbor kultury – grant 10.000 na akce pro veřejnost
 • Nestlé Česko a.s. – dar 29.246 Kč na vybavení dětského hřiště herními prvky
 • Farnost při kostele Panny Marie Královny Míru – výtěžek nedělní sbírky 22.000 Kč
 • Jednotliví dárci: paní Blanka Strouhalová – pan Ivan Bažant – pan Jiří Zlonický – pan Jan Toepfer – pan David Souček

2004

V roce 2004 vznikl projekt, který spočíval v přestěhování školky do vedlejšího pavilónu. Arcibiskupství pražské na tento projekt přispělo jednorázovou částkou 275.000 Kč. Přesto bylo třeba oslovit mnoho institucí a jednotlivců s prosbou o pomoc. Jen díky jejich obětavosti se projekt mohl uskutečnit. Pán Bůh zaplať.

Děkujeme zahraničním farnostem a nadacím za finanční pomoc při rekonstrukci školky: Ackermann Gemeinde – diecéze Würzburg (Německo), Partnerský sbor lhotecké farnosti z Hoechbergu (Německo), Farnost při Herz-Jesu Kirche v Berlíně

Srdečně děkujeme následujícím dárcům z řad jednotlivců: Rodina Stodolova, Slavických, Kalendova, Křížkova, Hunalova, Pažitkova, Bartošova, Karochova, Bažantova, Zlonických; ing. Vít Tauchman, paní Blanka Strouhalová, pan Zdeněk Motl, paní Markéta Šerých, pan Petr Tesařík, pan Jindřich Váně, pan Petr Zdeněk, paní Libuše Pelnářová, pan Ivan Fořt, paní Olga Hroudová, P. Stanislav Přibyl, prom. fil. Jan Vaněk, PhDr. Jiří Kolich, PhDr. Milada Nedvědová, pan Miloš Urban, pan Pavel Mareš, pan András Halász, pan Josef Tesař, paní Helena Stehlíková, paní Zdenka Vorlová, pan Jaroslav Štětina, pan Jan Toepfer. Dále děkujeme za peněžní dary následujícím farnostem a soukromým firmám: Farnost při kostele Panny Marie Královny Míru na Lhotce, Farnost při kostele Nanebevzetí panny Marie v Modřanech, Firma Elektrotrans, Firma Replik st. – pan Šplíchal, Firma KALIBRO - David Souček. Děkujeme následujícím osobám a firmám za poskytnutí věcných darů a bezplatných služeb při rekonstrukci školky či akcích: Václav Stanislav – malířské práce včetně materiálu, P. Sivulka - elektrikářské práce včetně materiálu, Firma Stel profi – poskytnutí zaměstnankyň na úklid, Firma FILA SERVIS – bratři Filové – přivezení plechového domku na uložení kol, Firma Lukor s.r.o. – PVC podlaha do jídelny včetně položení, Firma Kobraj s.r.o. – koberec, Rodina Vlasákova – koberec, Pekárna Kabát – darování pečiva na velikonoční jarmark, Firma KV BANKET – zapůjčení stolů na kulturní akce. Zvláštní poděkování patří: Pí. Drahotové za projekt rekonstrukce, P. Popelkovi za bezplatné vykonávání stavebního dozoru, Firmě Techart systems s.r.o. za bezplatný hosting webových stránek školky do konce roku 2006. V neposlední řadě děkujeme všem rodinám dětí ze školky. DĚKUJEME!