Podmenu:

Keramika

V keramickém kroužku se děti naučí zacházet s hlínou, zjistí, co tento materiál vydrží a jak se k němu chovat. Zafixují si základní úkony a pravidla pro práci s hlínou, aby v případě zájmu v pozdějším věku měly dobré základy pro vlastní tvorbu. Vyzkouší si i glazování výrobků. Při práci děti zapojují jemnou motoriku, fantazii a dovednost. Učí se i trpělivosti, protože výroba keramiky je proces. Většina dětí v předškolním věku není schopna tvořit samostatně, proto jsou pro ně chystány šablony, podle kterých vytvoří základ výrobku. Je pak na nich, jakou bude mít výrobek konečnou podobu - každé dílko je originál, a něco o dítěti napoví. Jednou Je potěšením, když jsou děti se svou prací spokojené, mají radost z tvorby samé i ze svých výrobků.