Podmenu:

Třídy Vyder a Rybek - přízemí

V přízemí máme 2 třídy, Vydry a Rybky (4 - 6 let).

Jedná se o třídy pro starší děti.

Vydry - 4-6 let, třídní učitelka Bára, učitelka Maruška, asistentky pedagoga Věrka a Lada

Rybky - 4-6 let, třídní učitelka Terka J., asistentka pedagoga Terka S.